filosofie

Kenniscentrum Weerbaarheid heeft in dit kader een cursus ontwikkeld: Zelfverdediging voor de jeugd in het Voortgezet Onderwijs. Het doel van deze cursus is het weerbaarder maken van jongeren tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.
Door middel van het vergroten van de weerbaarheid wordt het voor kinderen mogelijk gemaakt niet meer, dan wel minder snel, slachtoffer te worden van machtsmisbruik of aangezet te worden tot grensoverschrijdend gedrag. Het is echter niet alleen zaak dat zij zich er tegen kunnen weren. Het is ook zaak dat zij het herkennen en de gevolgen ervan inzien zodat zij het zelf niet zullen toepassen.