Life skills

Het ‘Life skills’ is opgezet met als doel; het stimuleren en vergroten van de sociale vaardigheid c.q. weerbaarheid van kinderen op de basisschool. Maar alleen weerbaarheid, als vaardigheid aanleren is niet voldoende. Jongeren moeten zich ook meer bewust worden van de consequenties van hun verbale- en non-verbale acties (het begint bij jezelf). Er moet een blijvende gedragsverandering plaats vinden. Naast dit project voor de basisschook bieden wij ook weerbaarheid op het voortgezet onderwijs aan, het zgn. NEE=NEE waarop o.a. nader ingegaan wordt op specifiekere problematiek en oplossingen voor deze leeftijdsgroep (o.a. cyberpesten, loverboy, seksualiteit).

Dat is wat wij bieden met het ‘Kom op voor jezelf!’-project en NEE=NEE; ons uitgangspunt is het ‘eigen’ gedrag van het kind. Door het proces, dat de kinderen doormaken tijdens dit project wordt hun gevoel van veiligheid (zelfvertrouwen) vergroot. Dit heeft een preventief karakter, grensoverschrijdend gedrag kan zo worden voorkomen. Er wordt geoefend met werkvormen, die altijd fysieke en mentale componenten bevatten: fysieke vaardigheden als voertuig, in spelvorm/rollenspel op basis van ontspanning. Over de manier waarop dit gebeurt, wordt in de les met elkaar besproken. De ervaringen van anderen helpen bij het zoeken naar de eigen mogelijkheden en antwoorden op basis van “Natural respons” en “Self learning”.

In het Life skills-project wordt de gehele school nadrukkelijk in dit proces betrokken. Niet alleen de leerlingen in de klas, maar ook de leerkracht en het team hebben een duidelijke rol. Zij moeten leren, hierin samen te werken, zodat de schoolbrede aanpak van het Life skills-project en het groepsproces leiden tot de gewenste gedragsveranderingen. Het is niet mogelijk dit doel alleen te bereiken door preventiewerkers een aantal lessen te laten geven in groepen 7 of 8, waardoor er tijdelijk succes wordt geboekt. Investeren in de toekomst voor een blijvende mentaliteitsverandering leidt tot een pestvrije en geweldsvrije veilige school.
Na jaren van persoonlijke ervaring aangevuld door commentaren en aanvullingen van docenten, internbegeleiders en anderen, is nu een modern en goed gefundeerd product ontstaan, waar wij trots op zijn.