Opleidingen

Overzicht

1 Opleiding Preventiecoach B
2 Opleiding Leerkracht Basispreventie
3 Opleiding Preventiemedewerker

1. Opleiding Preventiecoach B

Een opleiding van minimaal drie maanden, waarbij de deelnemers geleerd wordt het ‘Kom op voor jezelf!’-project als naschoolse activiteit aan te bieden in een basiscursus van zes lessen, met als afsluiting een examen. Deze cursus wordt seksespecifiek aangeboden en tijdens de opleiding wordt dan ook ingegaan op het seksespecifiek werken. De opleiding kan gevolgd worden door iedereen die interesse heeft in en ‘feeling’ met weerbaarheid en het werken met deze doelgroep. Certificering vindt plaats na minimaal een jaar opgedane ervaring, verschillende huiswerkopdrachten en een videobeoordeling. Na het behalen van het certificaat mag de deelnemer de basiscursus van het ‘Kom op voor jezelf!’-project binnen het sociaal cultureel werk geven. Deze opleiding kan ook gevolgd worden door deelnemers uit andere disciplines om, na het behalen van dit certificaat, de lessen te kunnen integreren binnen hun eigen discipline.

2. Opleiding Leerkracht Basispreventie

Een deskundigheidsbevordering van drie dagdelen, waarbij de deelnemers geleerd wordt om vier preventieve lessen, structureel op de eigen school te kunnen geven aan de groepen vier t/m acht. Deze opleiding kan uitsluitend gevolgd worden door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De certificering vindt plaats na minimaal zes maanden opgedane ervaring en na de beoordeling van een dvd of videoverslag van de lessen, gegeven door de deelnemer.

3. Opleiding Preventiemedewerker

Een deskundigheidsbevordering van drie dagdelen, waarbij de deelnemers geleerd wordt, het ‘Kom op voor jezelf!’ project schoolbreed te implementeren binnen de eigen organisatie. De certificering vindt plaats na minimaal zes maanden en na de beoordeling van een verslag waarin het plan van aanpak voor de implementatie en de uitvoering hiervan staan beschreven.