Organisatie

Kenniscentrum Weerbaarheid is als stichting met al haar activiteiten erkend als partner van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). De NCS is een landelijke erkende sportkoepel en biedt plaats aan alle sporten en verenigingen, die de doelstellingen van de NCS onderschrijven. Als sportkoepel ondersteunt en initieert de NCS de ontwikkeling van bestaande en nieuwe sporten. Met het ministerie van VWS, de overige nationale sportkoepels en met de landelijke sportbonden werkt het NCS nauw samen. Mede door deze samenwerking realiseert de NCS een sportklimaat, waarin iedereen op zijn eigen kleurrijke wijze sport kan en mag beoefenen.

Kenniscentrum Weerbaarheid bestaat als organisatie uit de onderstaande organen en zou als stichting niet kunnen bestaan zonder de hulp van de vele vrijwilligers die zich in alle facetten van onze organisatie inzetten. Daarnaast bieden wij praktijkplaatsen aan in het kader van reintegratie, maatschappelijke stage en voor diverse opleidingen.

Bestuur
De volgende mensen vormen samen het bestuur:

Voorzitter: Bart Heuvels
Actief aan de Universiteit van Tilburg. Binnen de stichting actief sinds 2008, onder meer als vrijwilliger en assistent-instructeur Ko Ryu Taijutsu te Denekamp

Secretaris: Dennis van den Bos
Werkt bij GMB en is sinds 2000 in verschillende rollen actief binnen de stichting, onder meer als vrijwilliger, preventiewerker en instructeur Ko Ryu Taijutsu.

Penningmeester: E. de Jong

Zij zijn hierdoor verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en voor het bepalen van het beleid.

Instructeurs wekelijkse trainingen
Binnen onze organisatie zijn diverse specialisten aanwezig als instructeurs die zelf werkzaam zijn bij de Politie, Jeugdhulpverlening, Onderwijs, etc. Zowel moderne ontwikkelingen op het gebied van weerbaarheid en zeer gedegen kennis van relevante en traditionele zelfverdediging in praktijk situaties dienen dan ook als basis voor onze methodieken. Dit heeft ertoe bijgedragen dat Kenniscentrum Weerbaarheid een begrip aan het worden is binnen de verschillende werkvelden waarin wij actief zijn. De volgende mensen zijn (assistent)instructeurs tijdens de wekelijkse trainingen bij Kenniscentrum Weerbaarheid:

Instructeurs wekelijkse trainingen
Naam Discipline Plaats
Danny Snuverink Samurai Jujutsu Enschede
Esra de Jong Fitkids – Jeugd – Stok Enschede
Jaap Gerritsen Taijutsu – Systema Arnhem
Kjell Kuizenga Taijutsu – Systema Arnhem
Laina Planje Taijutsu Enschede
Manoy Barkel Goshin Jutsu Enschede
Sjoerd van Geffen Taijutsu Brummen
Ondersteuning wekelijkse trainingen
Naam Discipline Plaats
Amber Mensink Taijutsu Denekamp
Bert Wolkotte Taijutsu Denekamp
Demian Rienks Taijutsu Enschede
Jacob Menzinga Taijutsu – Stok Enschede
Jan Jaap Sandee Taijutsu Enschede
Jeroen Martina Taijutsu Brummen
Tjeerd van Eerde Taijutsu Enschede
Kaja Hovenkamp Fitkids – Jeugd Enschede
Peter Jochem Beroepsgroep Enschede
René de Vries Beroepsgroep Enschede
Tamara Gerritsen Samurai Jujutsu – Fitkids Enschede
Ralph groote Beverborg Taijutsu Denekamp

Instructeurs beroepsgroepen
De volgende mensen zijn (assistent)instructeurs tijdens de trainingen aan beroepsgroepen door Kenniscentrum Weerbaarheid:

C.A. Mooijekind (hoofdmeester)
René de Vries
Peter Jochem

Preventiewerkers
Voor het aanbieden van het Kom op voor jezelf! project maken wij gebruik van freelance preventiewerkers die echter wel allemaal binnen onze organisatie hiervoor worden opgeleid. Regelmatige bijeenkomsten worden gebruikt als interne opleiding en om de aanpak van de preventiewerkers uniform te houden. Indien u geïnteresseerd bent in de opleiding tot preventiewerker neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Secretariaat
Onder de secretariële taken vallen: het organiseren van vrijwilligers voor de facilitaire werkzaamheden, interne en externe communicatie, organiseren van formele en informele bijeenkomsten voor medewerkers, etc.

Administratie
De leden en financiële administratie wordt door dit orgaan bijgehouden en gerapporteerd aan het hoofdbestuur. Ook communicatie met betrekking tot financiën, facturen en contributie lopen via dit orgaan.

Facilitair
Hieronder vallen de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van de locaties en fabricage van les- en leermiddelen, etc.