Beroepsweerbaarheid

Simpel en doeltreffend

Conflicten, agressie, geweld. Het zijn zaken waar de meeste weldenkende mensen liever voor weg-lopen. Maar is een steeds grotere groep mensen die dat niet kunnen doen. Professionals die ver-antwoordelijk zijn voor veiligheid; Mensen die beroepshalve moeten omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag. Het vermogen om effectief om te gaan met deze moeilijke situaties noemen we beroepsweerbaarheid.

Beroepsweerbaarheid is: conflicthantering, grenzen durven stellen, leren observeren, deëscalerend optreden en pas in het uiterste geval op een gepaste wijze overgaan tot fysieke actie. Veel conflicten zijn op te lossen door toepassing van sociale vaardigheden. Op het moment dat deze vaardigheden echter niet meer toereikend zijn zul je als professional soms fysiek contact moeten toepassen om je taak uit te voeren.

Wij leren beroepsgroepen altijd op het moment van het daadwerkelijk overgaan tot fysieke actie, zo laag mogelijk in de geweldsspiraal te beginnen. Deelnemers leren te schakelen naar meer, of juist minder fysieke actie.

Aspecten die wij behandelen bij in onze trainingen zijn: conflictcommunicatie, zelfverdedigingtechnieken, tactieken, houdingen, presentatie, wetgeving, procedures en samenwerking. Aangezien wij altijd maatwerk leveren kunt u als opdrachtgever tijdens het overleg bepalen op welk aspect de nadruk moet komen te liggen. De lessen zijn afwisselend en soms intensief maar de sfeer is altijd ontspannen.

Binnen Kenniscentrum Weerbaarheid zijn coaches/trainers werkzaam met een grote hoeveelheid kennis en ervaring vanuit het ‘werkveld’ en op het gebied van weerbaarheid, vechtsporten en krijgskunsten. Deze kennis is door ons omgezet naar eenvoudige en toepasbare methodes voor beroepsgroepen.

Cursussen worden passend bij de soort beroepsgroep aangeboden. KCW heeft een een methode ontwikkeld, namelijk de ‘Back-up methode’ ; deze methodiek geeft houvast binnen de verschillende werkvelden en biedt daarbinnen altijd een oplossing op het gebied van conflicthantering. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de voor de organisatie specifieke kennis, bevoegdheden en werkveldeisen, derhalve kunnen wij maatwerk leveren. Wij bieden o.a. trainingen aan voor:

    – Politiële diensten en toezichthouders/handhavers (o.a. Politie Twente, Gemeentehandhavers E’de)
    – Militair personeel (o.a. Kmar, BBE, Natres)
    – Beveiliging (o.a. RJ Safety & Security, stewards FC Twente & Heracles)
    – Hulpverlening (o.a. R v/d K Zwolle, reclassering Leger des Heils, Alifa E’de, Prismare E’de)
    – Dienstverlening (o.a. Supermarktpersoneel Plus Borne, Coop Boekelo)