Cursussen

De praktijk

Onze ervaring is dat de kwaliteit in de praktijk zit. Onze lesmethode is ontstaan uit het praktisch werken met organisaties als politie, marechaussee, gemeentehandhavers, stadswachten, horeca etc. De trainingen worden daarom ook bij voorkeur op de werkplek aangeboden. Wij geven de voorkeur aan overzichtelijke groepen van maximaal 10 a 15 deelnemers (uitzonderingen bespreekbaar) waarin de benodigde persoonlijke aandacht gegeven kan worden. Uiteraard behoort ook de bevordering van de deskundigheid van uw eigen docenten of opleiders tot de mogelijkheden.
Voor beroepsgroepen bieden wij structurele deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld een (basis)cursus beroepsweerbaarheid en/of gevaarsbeheersing. Vergeet u alstublieft de beelden van schreeuwende, zwetende cursisten die karate- of kungfuachtige technieken aan het trainen zijn. Wij staan voor nuchtere, toepasbare methoden, die in de praktijk ook echt werkbaar zijn gebleken. Deelname aan onze trainingen of praktijkdagen vereist geen hoog instapniveau. Onze instructie is niet gericht op een tijdrovende en vermoeiende fysieke training. Door gebruik te maken van principes, tactieken en technieken werken we naar een doelstelling toe; het doen stoppen van de aanwezige agressie (verbaal, materialistisch dan wel fysiek) zal een hoofddoel zijn. Lichaamstaal, houding, communicatie, opstelling, alertheid, actiebereidheid, comfortabele afstand, vaardigheden en omgaan met stress zijn repeterende items tijdens de instructie.

Professionaliseren

In onze werkwijze hechten wij grote waarde aan het onderling uitwisselen van ervaringen. Vaak is er meer ervaring en kennis op de werk-vloer aanwezig dan beseft wordt. Deze uitwisseling van kennis stimuleren wij dan ook, zodat uw werknemers, niet alleen individueel maar ook als team, professionaliseren.
Centraal in onze lesmethode staat schakelen: het kunnen improviseren binnen bestaande procedures en kaders. De praktijk leert ons dat één methode of basistraining niet altijd afdoende is. De situaties, de agressor of de locatie zijn altijd anders dan de trainingsituatie. De kreten ‘schakelen’ (binnen de geweldsspiraal) en ‘actie-intelligentie’ zijn dan ook als rode draad door de trainingen verweven. Gestructureerd trainen en herhaling zullen bijdragen aan een efficiëntere werkwijze. Door het toepassen van een aantal door ons aangereikte principes zullen professionals zien dat menveiliger kan werken dan voorheen!

Back-up Methodiek

Aan professionals bieden modules aan waarin cursisten na voldoende deelname, herhaling en verdieping kunnen doorgroeien van ‘gebruiker’ naar ‘instructeur’ b.v. binnen zijn/haar eigen werkveld. De volgende modules hebben wij daarin o.a. ontwikkeld; gebruik handboeien, low-light, conflicthantering in en rondom voertuigen, gebruik van eigen geweldsmiddelen contra diverse wapens, opereren in kleine ruimtes, beveiliging van vips, collega’s. Voor meer informatie en maatwerk voor uw eigen werkveld kunt u ons bereiken op 053-4317428.