Projecten

Op deze pagina vindt u een selectie van de door ons gegeven trainingen en workshops aan uiteenlopende doelgroepen. Omdat onze trainingen en workshops echter altijd maatwerk zijn, kan Kenniscentrum Weerbaarheid uiteraard veel meer bieden dan wat in deze lijst wordt opgesomd.

2011
Opleiden van onderwijzend personeel tot preventiemedewerker van diverse basisscholen in Enschede.
Train de Trainer, een aantal workshops uitvoeren om de deskundigheid te bevorderen van agogen en pedagogen ten bate van het KOVJ in de verschillende wijken in Enschede.
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 25 basisscholen in Twente.
Vervolg van het geven van een gecertificeerde opleiding voor gehandicapte sporters tot coaches, in Johannesburg (Zuid Afrika) met als doel om zelf weerbaarheid en zelfverdediging aan deelnemers te kunnen geven.
Vertalen van het ‘Kom op voor jezelf!’ project in het Duits met als doel om het aldaar te introduceren.

2010
Opleiden van onderwijzend personeel tot preventiemedewerker van diverse basisscholen in Enschede.
Train de Trainer, een aantal workshops uitvoeren om de deskundigheid te bevorderen van agogen en pedagogen ten bate van het KOVJ in de verschillende wijken in Enschede.
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 25 basisscholen in Twente.
Onderzoek in opdracht van KCW, uitgevoerd door studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Saxion Hogeschool te Enschede, met als doel 
inzicht te verschaffen in de ervaringen van de preventiemedewerkers, om zo de effectiviteit en tevredenheid van de opleiding tot preventiemedewerker te kunnen verhogen.

2009
Opleiden van onderwijzend personeel tot preventiemedewerker van diverse basisscholen in Enschede.
Begeleiden en lesgeven van lichamelijk/verstandelijk gehandicapte jongens tijdens een twee-daagse training.
Train de Trainer, een aantal workshops uitvoeren om de deskundigheid te bevorderen van agogen en pedagogen ten bate van het KOVJ in de verschillende wijken in Enschede.
Coördinatie van de sociaal emotionele ontwikkeling op de Brede School Velve-Lindenhof in de wijk ‘Oost’ in Enschede.
Vertalen van het ‘Kom op voor jezelf!’ programma in het Engels om het zo in verschillende landen te kunnen geven.
Opleiden van gehandicapte sporters tot coaches, in Johannesburg (Zuid Afrika) om daarna zelf weerbaarheid en zelfverdediging aan deelnemers daar te kunnen geven.
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 25 basisscholen in Twente.

2008
Train de Trainer, deskundigheidsbevordering in drie workshops opgezet en gegeven aan specialisten binnen de verschillende organisaties van het kinder- en jongerenwerk te Enschede.
Opleiding ‘Preventiemedewerker gegeven aan meerdere basisscholen in Twente.
Opzetten en geven van de opleiding ‘Preventiemedewerker’ t.b.v. de deskundigheidsbevordering in drie dagdelen en implementatie van het KOVJ binnen de basisscholen in Enschede ‘West’.
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 25 basisscholen in Twente.

2007
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 25 basisscholen in Twente.
Lessen gegeven aan alle leerlingen van de onderbouw van een V.O. instelling in Enschede in het teken van zelfverdediging / weerbaarheid.
Workshop in zelfverdediging / weerbaarheid aan studenten van de Saxion Hogeschool tijdens de introductieperiode.
Lessen gegeven aan alle leerlingen van een V.O. instelling in Gelderland in het teken van weerbaarheid en zelfverdediging tijdens de sportdagen in Druten.

2006
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op ongeveer 15 basisscholen in Twente.
Workshop weerbaarheid en zelfverdediging aan studenten van de Saxion Hogeschool tijdens de introductieperiode.
Opzetten van een landelijke project binnen de sociale vaardigheid als weerbaarheidstraining. Dit: ‘Kom op voor jezelf!’ project is bedoeld voor kinderen voor de groepen vier tot en met acht.
Seksegescheiden cursus van vier lessen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Haaksbergen als naschoolse activiteit.

2005
Kom op voor jezelf!-projecten weerbaarheidstraining in 10 lessen op enkele basisscholen in Twente.

2004
Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale vaardigheidstraining, gericht op het tegengaan van pesten en pestgedrag op de Prinseschool te Enschede.