Aanbod

Schoolbreed en basiscursus

Het volledige project wordt alleen de eerste keer gegeven. Dit is om het: Kom op voor jezelf!
(KOVJ) schoolbreed te kunnen invoeren en natuurlijk om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Hiervoor is 3 uur extra begeleiding opgenomen. Deze begeleiding is bedoeld zodat
scholen gebruik kunnen maken van de expertise van de projectleiding van Kenniscentrum
Weerbaarheid. Dit kan zijn: ondersteuning van de stuurgroep, oplossen van knelpunten
tijdens het proces, meedenken in maatgerichte oplossingen voor de school, etc., etc. Ook
krijgt de deelnemende school een implementatieplan ter ondersteuning van het proces (De
Veilige School).
Vanaf het tweede jaar kunnen scholen door met een goedkopere versie van het KOVJ
project. Dit project heeft geen extra uren ingepland voor ondersteuning of advies. Natuurlijk
is het altijd mogelijk om extra ondersteuning te krijgen maar de kosten hiervoor worden dan
apart in rekening gebracht (zie: Kosten voor ‘extra’ producten en diensten).

Overzicht

Cursus aanbod
1 Basiscursus voor groep 7 of 8
2 Basiscursus voor groep 5 of 6 (NIEUW)
3 Brede School lessen voor de groepen 4 t/m 8

Overig
4 KOVJ -lidmaatschap (NIEUW)
5 Workshop voor de overblijf

1. Basiscursus voor groep 7 of 8

Deze cursus bestaat uit 10 lessen waarvan de eerste les door de eigen docent wordt behandeld (o.a. inleiding, regels, uitleg cursus). De docent behandelt wekelijks vooraf de ‘theorie’ en de opdrachten van het hoofdstuk, deze worden dan klassikaal gemaakt. De preventiewerkers geven de praktijklessen, dit zijn er in totaal 18. Er worden 9 lessen aan de jongens en 9 lessen aan de meisjes gegeven. Aan het begin van elke praktijkles wordt door de pw-er, nog wel even kort aandacht besteed aan de in de klas gemaakte opdrachten. Dit gebeurt om het geheugen van de leerlingen nog even op te frissen en om de eerder genoemde verbinding tussen het project en de reguliere lessen te versterken. Hierdoor hebben de leerlingen ook meer het idee dat het project een aanvulling is en dus niet los staat van wat er normaal in de klas gebeurd. De nieuwe kennis uit de praktijklessen, wordt dan makkelijker toegepast tijdens de rest van de week.

2. Basiscursus voor groep 5 of 6

Deze cursus, welke gegeven kan worden in groep 5 maar ook in groep 6, bestaat ook uit 10 lessen, seksespecifiek. In principe wordt dit op dezelfde manier aangereikt als de cursus voor groep 7 of 8. Wel wordt er gewerkt uit een ander werkboekje, dat natuurlijk aansluit bij deze leeftijdsgroep en het belevingsniveau. In deze cursus worden dan ook andere onderwerpen behandeld.

3. Brede School lessen voor de groepen 4 t/m 8

Wanneer men kiest voor de Brede School lessen, dan worden er twee seksespecifieke lessen gegeven in de groepen 4 t/m 8. Deze lessen zijn opgedeeld in een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte, deze delen bestaan beiden uit 30 minuten. Wanneer de jongens van de klas ‘theorie’ krijgen, dan krijgen de meisjes van deze klas op hetzelfde moment ‘praktijk’. Na een half uur wordt er gerouleerd. Door deze constructie hoeft de school maar één oefenruimte vrij te maken.
Deze lessen worden aan alle klassen direct na elkaar gegeven. Eerst krijgen alle klassen de eerste les. Wanneer alle groepen deze les gehad hebben, dan volgt automatisch les twee. Zodat vanaf dat moment voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de regels, met betrekking tot het oplossen van onderlinge conflicten, duidelijk zijn. Omdat de kinderen van groep 1 t/m 3 een andere beleving hebben, moet dit op een andere manier aangereikt worden. Hierom zijn wij bezig met de ontwikkeling van specifieke lessen voor deze groepen.

4. KOVJ-lidmaatschap

Scholen die ‘Kom op voor jezelf!’ geïmplementeerd hebben binnen hun organisatie hebben de mogelijkheid om het KOVJ lidmaatschap aan te vragen. Wanneer een organisatie lid is, krijgt zij een inlogcode en kan zo op het afgeschermde deel van de website van het ‘Kom op voor jezelf!’ komen. Hierop staat alle digitale informatie die de school nodig kan hebben ter ondersteuning van het proces, zoals: formulieren, artikelen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, lesmateriaal, protocollen en beeldmateriaal. Ook is er een forum waarop leden elkaar onderling vragen kunnen stellen en kunnen reageren op specifieke onderwerpen of knelpunten binnen hun organisatie.

5. Workshop voor de overblijf

Deze workshop van 90 minuten werd in het verleden al een aantal keer als pilot gegeven op verschillende scholen. Omdat gebleken is dat het trainen van ondersteunend personeel en vrijwilligers binnen de school noodzakelijk is, hebben wij besloten dit structureel aan te bieden.