Zelfverdediging voor de jeugd

Dit zijn lessen voor jongeren die willen opkomen voor zichzelf. Het vergroten van de weerbaarheid onder mensen en met name bij jongeren wordt steeds belangrijker. Machtsmisbruik, zoals intimidatie, pesten, seksueel misbruik en fysieke mishandeling, komt helaas nog veel voor met alle gevolgen voor de kinderen en het verdere verloop van hun leven. Maar ook de sociale druk binnen groepen en vriendenkringen leiden geregeld tot gedrag dat te bestempelen is als ‘grensoverschrijdend’. Gedrag dat een jongere niet wenst uit te voeren omdat hij of zij weet dat het niet goed is, kwetsend is of voorbij een persoonlijke grens gaat, maar zich er toch toe gedwongen voelt om het te doen.

Voor trainingstijden klik hier. Doe gerust een training mee!