De Kuroko Studiegroep (opleiding tot instructeur)

Dit is ‘het’ orgaan van KCW waarin alle docenten/instructeurs en instructeurs in opleiding deel dienen te nemen. Tijdens de speciale trainingsdagen die KCW organiseert wordt al het lesmateriaal besproken en behandeld. Hierdoor blijft de kennis over de krijgskunsten levend en blijven de docenten op één lijn zitten. De opleiding tot instructeur/docent is gratis, ook de speciale trainingsdagen. Wel verwacht KCW dat de betrokkenen minimaal 3 van de 4 dagen per jaar aanwezig is.