Literatuur

Afwijkend gedrag

De wereld van Luuk
(over autisme)
Martine Delfos
ISBN: 9077455043

Kinderen en gedragsproblemen
Martine Delfos
ISBN: 9026516800

Lastposten
Of slachtoffers van de samenleving?
J.D. van der Ploeg & E.M. scholte
ISBN: 9060697723

Uw hyperactieve kind
Vragen en antwoorden over kinderen met een lichte hersenfunctiestoornis (MBD)
Gerald Sugarman & Margaret Stone
ISBN: 9061002141

Ze vinden me druk
(over drukke kinderen en ADHD)
Martine Delfos
ISBN: 9075564511

Communicatie

Aanraken een levensbehoefte
Tactiele contacten in de opvang en op school
Marijke Sluijter
ISBN: 906665435X

Geweldloze communicatie
ontwapenend en doeltreffend
Marshall B. Rosenberg
ISBN: 9056371215

Ik heb ook wat te vertellen
Martine Delfos
ISBN: 9066656522

Model voor geweldloze communicatie 1+2

Inga Teekens & Ellen Warmer
www.geweldlozecommunicatie.nl

Gezinsituatie

De verborgen dynamiek
(over verstoorde verhoudingen van familiebanden)
Bert Hellinger
ISBN: 9069634759

Dood is niet gewoon
(over de dood van een ouder)
Martine Delfos
ISBN: 9075564619

Oline het olifantje
(over opgroeien met verslaafde ouders)
Martine Delfos
ISBN: 9077455256

Patja de gevlekte panda
(over adoptie en pleeggezinplaatsing)
Martine Delfos
ISBN: 9075564279

Pip
(over opgroeien met psychiatrisch gestoorde ouders)
Martine Delfos
ISBN: 9075564244

Van alles twee
(over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen)
Martine Delfos
ISBN: 9075564406

Hulpverlening

Counseling van ouders met probleemkinderen
Jack C. Stewart
ISBN: 9026617119

Hulpverlening in de basisschool
(De opvang van kinderen met problemen in de eigen klas)
Prof. dr. J. Rispens e.a.
ISBN: 9001758703

Psychologische gespreksvoering
Een basis voor hulpverlening
Prof. dr. G. Lang & Prof.dr. H.v d Molen
ISBN: 9024409616

Seksueel geweld
Wat kunt u verwachten van hulpverlening, politie en justitie
Slachtofferhulp Nederland
Ministerie van Justitie

Kindermishandeling

Blijf van me af!
(over seksueel misbruik bij jongens)
Martine Delfos
ISBN: 907556452X

Blijf van me af!
(over seksueel misbruik bij meisjes)
Martine Delfos
ISBN: 9075564414

Het is niet leuk!
(over kinderen die andere kinderen seksueel misbruiken)
Martine Delfos
ISBN: 9075564538

Kinderen en pesten
wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen.
Kosmos-Z&K Uitgevers
ISBN: 9021536250

Mijn lijf is van mij
uitgave stichting Cinemien
tel: 020-279501
tel: 020-238152

Sanne
(over mishandeling en negatief zelfbeeld)
Martine Delfos
ISBN: 9077455019

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding
D. van der leest
ISBN: 9071914208

Stoeispelen
een introductie op judo
Instituut voor leerpan-ontwikkeling Enschede
ISBN: 903210666X

Verantwoord stoeien
Basislessen sociaal gedrag, ontdekkend bewegen en voorbereidend judo
Yos Lotens
ISBN: 9052560749

Onderwijs

Aan de slag als sportbegeleider
Bert Geenen, Hans van Klaveren & Margreet Weide
ISBN: 9076887489

Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2
Ton van der Eerden, Nels Rijvers & Patrick Tummers
ISBN: 9076887411

De brede basis themaboek spelsituaties
Basisonderwijs gericht op leefsituaties van kinderen
Frea Janssen-Vos, Bea pompert & Roel Stuijvenberg
ISBN: 9027609969

Docenten over onderwijs aan meisjes
(positieve discriminatie met een dubbele bodem)
Paul Jungbluth
ISBN: 9063702876

Drama
voor de beroepspraktijk
Gerdje Pijper
ISBN: 9001711022

Gedragsproblemen in de klas
Zef Hendriks & Rob Verstegen
ISBN: 9025598102

Gezond gedrag in de basisschool
gezondheidseducatie
Floor Looy & Klaas Houterman
ISBN: 9001551289

Handboek groepsdynamica
Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk
Jan Remmerswaal
ISBN: 9024416485

Handboek Marietje Kesselsproject
Weerbaarheid vergroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar
Klaar van Helvoort & Yoland Clarijs
ISBN: 9050508049

Het observeren van schoolgaande kinderen speciaal onderwijs
G. Bolkestein, L.C. Stilma & R.H.R.A. Verschoor
ISBN: 9026617011

Inleiding in de onderwijspsychologie
psychologische monografieën
Prof. dr. L.F.W. de Klerk
ISBN: 9060015479

Les- en leidinggeven in sport- en bewegingsactiviteiten
Ben de Boer, Herman Borghuis e.a.
ISBN: 9076887373

Observeren in de basisschool
speciaal onderwijs en zorgverbreding
D.J. Janson
ISBN: 9026661258

School en geweld
oorzaken en aanpak
Bob van der Meer
ISBN: 9023235037

Sociale vaardigheden voor het basisonderwijs 1
(over houding, gedrag, interaktie, etc.)
Jan van Haar & Jan de Hond
ISBN: 9022410894

Sociale vaardigheden voor het basisonderwijs 2
(over gesprekken voeren, lessen geven, met groepen werken, etc)
Jan van Haaren
ISBN: 9024411203

Spel & sport
leerboek voor Agogisch werken – Activiteiten begeleiden
Bert Boetes, Dick Nieuwenhuys & Keimpe Schuitema
ISBN: 9026617925

Van top tot teen to(t)taal
(over expressie)
Marcel van Dijck
ISBN: 9063150105

Vredeseducatie
De praktijk van alledag
Jan Durk Tuinier & Geu Visser
ISBN: 9026226616

Opvoeding

De ziel van het kind
Caroline Heydebrand
ISBN: 9060380304

Geef ze de ruimte…
De ontwikkeling van de zich-bewegende mens
Johan Willems
Uitgeverij de Nederlandse Boekhandel

Ontwikkelingsfasen van het kind
B.C.J. Lievegoed
ISBN: 906038007X

Pandora’s Mailbox
Bamber Delver

Seksuele voorlichting

Alles erop en eraan
(seksuele voorlichting over zwangerschap en bevalling)
Martine Delfos
ISBN: 9075564112

Dat heb je van mij
(seksuele voorlichting over evolutie en erfelijkheid)
Martine Delfos
ISBN: 9075564120

Dat nare gevoel
(seksuele voorlichting over seksueel misbruik)
Martine Delfos
ISBN: 9075564260

De dicht-bij-je-bed-show
(seksuele voorlichting over geslachtsziekten)
Martine Delfos
ISBN: 9075564341

Een vrolijke drukte
(over menstruatie)
Martine Delfos
ISBN: 9077455116

Ik heb je lief
Verborgen patronen in relaties
Ed Nissink 9020260456

Kop en staart
(seksuele voorlichting over zaadlozing)
Martine Delfos
ISBN: 9075564082

Overal te koop
(seksuele voorlichting over voorbehoedmiddelen)
Martine Delfos
ISBN: 9075564333

Relaties en seksualiteit
S. v.d. Doef
ISBN: 9006641006

Verliefd is verliefd
(over homoseksualiteit)
Martine Delfos
ISBN: 9075564570

Vrijen kun je leren
Martine Delfos
ISBN: 9077455035

Zin in jezelf
(seksuele voorlichting over masturbatie)
Martine Delfos
ISBN: 9075564252

Sociale vaardigheden

Agressie beheersing
A. Klaassen
ISBN: 9042200502

Beter omgaan met verschillen
uitgave Samsom
ISBN: 9065007288

Bikkels
(over discriminatie)
Carry Slee
ISBN: 9064941149

Eerst jij, dan ik!
(Hoe hoort het eigenlijk thuis, op school en op straat?)
Marja Baseler
ISBN: 9044307916

Merel is bang
(over angst)
Martine Delfos
ISBN: 9077455051

Met de beste bedoelingen
D. Robinson
ISBN: 903250634X

Omgaan met macht
Ons gedrag met elkaar tegen elkaar
Mauk Mulder
ISBN: 901001780X

Over en weer
Sociaal-psychologische inzichten
Guus van Lente
ISBN: 9027428158

Vogel
(over egocentrisme)
Martine Delfos
ISBN: 907556404X

Zelfverdediging, weerbaarheid & oosterse vechtkunst
Hoe uw kind kan leren conflicten geweldloos op te lossen
Terrence Webster-Doyle
ISBN: 9038912110