R. Mulder

26 januari 2020

14 januari j.l. hebben wij afscheid moeten noemen van R. Mulder (financieel adviseur).

Kenniscentrum Weerbaarheid wenst de familie en nabestaande veel sterkte toe met dit verlies.