Corona update

25 maart 2021

Beste cursisten en bondsleden,

Het is een bewogen jaar geweest met veel veranderingen.
Ons bestuur heeft er voor gekozen om de bondsgelden voor 2021 niet in
rekening te brengen.
Zo willen wij jullie bedanken voor de steun en een compensatie doen naar
de gemiste trainingen.

Met het oog op de verdere opening van de sport gelegenheden zullen wij
een nieuwe agenda planning maken voor de trainingsdagen en het zomerkamp.
Zodra wij weer mogen, verwelkomen wij jullie van harte en gaan we er
weer vol op in. Wij hebben er al ontzettend veel zin in.


Namens het bestuur van KCW.