Meivakantie

24 April 2023 00:01 - 7 Mei 2023 23:59

Tijdens de vakantie zullen de reguliere lessen komen te vervallen. (tenzij instructeur anders aangeeft)